بازدید مربیان باشگاه از جلسات مسیر تکواندوی انگلستان

تکواندو GB خوشحال است که می تواند به مربیان باشگاه فرصت حضور و مشاهده اردوهای مربیگری GB Talent Pathway را ارائه دهد. تمرین مشترک و یادگیری مشترک مفهومی است که تکواندو GB به دنبال تعبیه آن در تمام محیط های توسعه مربی است و به همین دلیل مایلیم این فرصت را برای همه مربیان عضو تکواندو بریتانیا رسمی کنیم.

به عنوان یک سازمان، تکواندو GB ارزش متقابل زیادی در رابطه قوی مربی-برنامه می بیند و بخشی از این امر تسهیل فرصت ها برای مربیان دعوت شده از شبکه باشگاه ما است. از طریق این تسهیلات، ما به دنبال این هستیم که فرصتی را برای مربیان محترم باشگاه فراهم کنیم تا با مربیان مسیر موجود خود مشاهده، تعامل و یاد بگیرند. هدف این است که مربیان باشگاه نه تنها از این فرصت بهره مند شوند، بلکه با ارائه بازتاب های خود در مورد جلسات مشاهده شده و ارائه بازخورد سازنده برای حمایت از پیشرفت حرفه ای مستمر تیم مربیگری ما نیز مشارکت کنند. بازخورد ارائه شده توسط مربیان بازدیدکننده به جهت دهی سمینارها/رویدادهای مربیگری آینده که توسط تکواندو GB میزبانی می شود، کمک خواهد کرد.

اگر به‌عنوان مربی باشگاه می‌خواهید در یک اردوی تیم در سال 2016 شرکت کنید، ما یک فرآیند واضح را تعیین کرده‌ایم که باید برای اعطای دعوتنامه رعایت شود، زیرا حضور در کمپ‌های GB Talent Pathway فقط به دعوت محدود می‌شود.

خروج از نسخه موبایل